MOST TEATRALNY
PRZEBUDOWA MOSTU TEATRALNEGO W POZNANIU

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Lokalizacja: Poznań, ulic Dąbrowskiego-Fredry-Roosevelta
Opis: obiekt zrealizowany w 1995 r.
NAGRODA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA