O Pracowni

Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na ul. Janiny Porazińskiej 50 /adres pracowni: ul. Radosna 16/, zarejestrowaną od 1993 roku w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, KRS 0000139897; statystyczny numer identyfikacyjny REGON 632383428; numer identyfikacji podatkowej NIP 779-00-21-708.

Z tytułu prowadzonej działalności posiadamy ubezpieczenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A na kwotę 1 000 000 EUR.

Jesteśmy licencjonowanym właścicielem narzędzi projektowych:

ARCHICAD BIM 19 i 20
ADOBE PHOTOSHOP
TWINMOTION

Zarząd  

Zarząd spółki stanowi:

Stanisław Sipiński – Prezes Zarządu
Ewa Pruszewicz-Sipińska – V-ce Prezes Zarządu.


Dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP i prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński są pracownikami naukowymi na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej oraz na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, rozprawy doktorskie (1998, 1999), rozprawy habilitacyjne (2008, 2012) o tematyce związanej bezpośrednio z problematyką zawodową.
Ewa Sipińska dr hab. inż. arch. prof. PP, od 2016 pełni funkcję Dziekana Wydziału Architektury PP.
Stanisław Sipiński dr hab. inż. arch. prof. UAP - status Architekta Twórcy nadany w 1989 r. przez Ministra Kultury i Sztuki.
Główni Projektanci posiadają uprawnienia budowlane i konserwatorskie oraz uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architekta – projektowanie z dnia 08.03.2002; dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, porf. nadzw. PP – nr 157/02, dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. nadzw. UAP – nr 156/02.
Pracownia Ewy i Stanisława Sipińskich specjalizuje się głównie w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej o charakterze administracyjnym, biurowym, handlowym, usługowym, bankowym, opieki zdrowotnej, mieszkań jedno- i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, dróg, mostów, torowisk, itp.
Łącznie zaprojektowano dotychczas ok. 800.000 m2 powierzchni użytkowej obiektów.
Ponadto Pracownia swoim zakresem obejmuje pełnienie czynności nadzoru autorskiego przy realizacji każdego z obiektów.
Najsilniejszym atutem biura jest liczba zrealizowanych, skomplikowanych technicznie i technologicznie obiektów – załączono wyszczególnienie prac zrealizowanych w od 1993 roku.
 

Ogólnokrajowa działalność biura

Poza zleceniami od Inwestorów krajowych, tj. osób fizycznych, osób prawnych (spółek, jednostek budżetowych, etc), Pracownia wykonała projekty dla Inwestorów zagranicznych na terenie Polski, z czego zrealizowano następujące inwestycje: budynek biurowo-bankowy Dwór Hamburski na ul. Wierzbięcice w Poznaniu (inwestor niemiecki), budynek klasy A Poznańskie Centrum Finansowe na Placu Andersa w Poznaniu (inwestor niemiecki) oraz cztery oddziały FortisBanku S.A. + sześć oddziałów Fortis Bank S.A. na terenie całej Polski, a także zrealizowano: zespół biurowo-hotelowo-handlowy klasy A ANDERSIA zlokalizowany w Poznaniu na Placu Andersa – powierzchnia użytkowa ok. 65.000 m2 (inwestor niemiecki), budynek biurowo-hotelowo-usługowy Andersia Tower, Plac Andersa w Poznaniu (inwestor niemiecki), budynek biurowo-usługowy Andersia Bussiness Centre na Placu Andersa (inwestor niemiecki), budynek DELTA w Poznaniu przy ulicy Towarowej, jak również projekt zespołu mieszkalno-biurowo-usługowego „Gajowa” w Poznaniu (inwestor portugalski), zespół rekreacyjno-handlowo-usługowy wraz z kładką pieszą Galeria Malta w Poznaniu (inwestor hiszpański) – powierzchnia 160.000 m2 oraz 4 mosty w Poznaniu.

Inwestorzy


• Ataner Sp. z o.o.
• Andersia Tower Sp. z o.o.
• BRE.locum S.A., mLocum S.A, Archicom S.A.
• Andersia Property Sp. z o.o.
• SGI S.A
• Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Polskiej Akademii Nauk
• SJM APARTMENTS Sp. z o.o.
• REF Eastern Opportunities Sp. z o.o.
• Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Usługowe i Handlowe „Agrobex” Sp. z o.o.
• Zarząd Dróg Miejskich, Poznań
• ECE Projektmenagement Polska Sp. z o.o
• Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, Świebodzin
• Neinver Polska
• Trust S.A.
• Prestige S.A.
• Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej, Poznań
• APART Sp. z o.o.
• P.H. Smorawiński i Spółka W.Smorawiński i A.Smorawiński Spółka Jawna
• BZ WBK S.A.
• Medyczne Centrum ZDROVITA Sp. z o.o., Nowy Tomyśl
• Złotowska 51 Sp. z o.o.
• Hydrobudowa 9 S.A.
• Szaj-Borkowski Spółka Jawna
• Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Usługowe i Handlowe „Agrobex” Sp. z o.o.
• Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
• Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem, Poznań
• Szpital Kliniczny Nr 1 Akademii Medycznej, Poznań
• Zespół Opieki Zdrowotnej, Nowy Tomyśl
• Ośrodek Kardiopulmonologiczny, Kowanówko k. Obornik Wlkp.
• Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
• Zakłady Mięsne POZMEAT S.A.
• PEKAO Development Sp. z o.o.
• Hydro-Kan Winkiel Sp. z o.o.
• Kubal & Partner Sp. z o.o.
• BP Poland Sp. z o.o.
• Shell Polska Sp. z o.o.
• Janusz Nowakowski Huta Szkła Lucyna, Oborniki Wlkp.
• Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych, Poznań
• Agencja Commercial Union
• Polska Telefonia Cyfrowa ERA GSM Sp. z o.o.
• Hogart
• ARAL Polska Sp. z o.o.
• Pierwszy Polsko-Amerykański Bank FORTIS Bank S.A.
• ZETO S.A.
• Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
• Stalexport S.A.
• Miasto Płock
• Zespół Opieki Zdrowotnej, Gniezno
• Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
• BNP Dresdner Bank (Polska) S.A.
• Retina
• Centrum Kongresowe Biurowiec Sp. z o.o.
• PKO S.A. Grupa PEKAO S.A.
• Polskie Media Amer.Com S.A.
• AMS S.A.
• EMAX S.A.
• FORTIS Bank Polska S.A.
• AM Sp. z o.o.
• Automobilklub Wielkopolski
• Mobil Oil Poland Sp. z o.o. i Spółka
• Credit Lyonnais Bank Polska S.A.
• Zurich Handlowy
• Amplico Life - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
• Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego
• Eiffage Polska Budownictwo S.A