TERMINAL PRZESIADKOWY
AUTOBUSOWY TERMINAL PRZESIADKOWY ORAZ STACJA PALIW BP

Inwestor: BP Poland Sp. z o.o. i Spółka, Spółka Jawna
Lokalizacja: Poznań, Rondo Rataje
Opis: Autobusowy Terminal Przesiadkowy
powierzchnia zabudowy 3.097,37 m2
obiekt zrealizowany i oddany do użytku w maju 1999 r.
Stacja Paliw BP
powierzchnia użytkowa 307 m2
obiekt zrealizowany i oddany do użytku w kwietniu 1999 r.