"ŻURAWINIEC"
Zespół Zabudowy Mieszkaniowej "Żurawiniec"

Inwestor: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne TRUST Sp. z o.o.
Lokalizacja: Poznań, os. Żurawiniec
Opis: powierzchnia opracowania 92059 m2
powierzchnia zabudowy 15930 m2