MOST ŚW. ROCHA
MOST ŚW. ROCHA W RAMACH PRZEBUDOWY TRASY TRAMWAJOWEJ „Kórnicka” W POZNANIU

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Lokalizacja: Poznań, ciąg ulic Podgórna, Muśnickiego, Mostowa, Most św. Rocha, Kórnicka, z włączeniem do ul. Jana Pawła II wraz z przeprawą mostową – Most św. Rocha

Opis: główne połączenie trasy tramwajowej i samochodowej wschód – zachód pomiędzy centrum miasta a prawobrzeżnym Poznaniem, całościowa przebudowa Mostu św. Rocha.
Obiekt objęty wymogami konserwatorskimi.
długość trasy tramwajowej 2,5 km
gabaryty mostu - długość 207 m, szerokość 25,14 m
Mostu Św. Rocha oddany do użytkowania w maju 2004 r.
Realizacja trasy tramwajowej „Kórnicka” podzielona została na III etapy. Zakończenie realizacji I.go etapu – 2005 r.
Zakończenie realizacji II.go etapu – 2006 r.
Realizacja III.go etapu – 2007 r.
Długość trasy III.go etapu – ok. 900 m.b.