POZNAŃSKA
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ/JEŻYCKIEJ

Inwestor: Ataner Sp. z o.o.
Lokalizacja: Poznań, ul. Poznańska/Jeżycka
Opis: powierzchnia całkowita 11 660 m2
kubatura 46 500 m3
ilość mieszkań 100, ilość kondygnacji 11+2, liczba m.p. 62
obiekt w realizacji.