ZŁOTOWSKA
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Z USŁUGAMI I PARKINGAMI PRZY ULICY ZŁOTOWSKIEJ
2011
Inwestor: Złotowska 51 Sp. z o.o.
Lokalizacja: ul. Złotowska, Poznań 
Opis:
powierzchnia terenu osiedla 4 398,2 m2
powierzchnia terenów zielonych 1 243,06 m2
łączna kubatura budynków 23 219,34 m3
ilość miejsc parkingowych 62+3
powierzchnia zabudowy budynku A 157,80 m2
kubatura budynku A 1 578,0 m3
powierzchnia zabudowy budynku B 482,26 m2
kubatura budynków B+C 21 641,34 m3
powierzchnia zabudowy budynku C 974,51 m2
kubatura budynków B+C 21 641,34 m3