SZKOŁA IM. J. KASPROWICZA
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 IM. JANA KASPROWICZA W POZNANIU
Inwestor: SP nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu
Lokalizacja: ul. Małoszyńska 38, Poznań
Opis:
Powierzchnia działki: 12 414 m2
Powierzchnia zabudowy: 370 m2 (145 m2 i 225 m2)
Powierzchnia użytkowa: 668 m2
(124,62 m2 i 543,38 m2)