"MOJA MALTA"
BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY "MOJA MALTA"
Inwestor:SGI S.A
Lokalizacja: ul. Warszawska/Krańcowa, Poznań
Opis: powierzchnia zabudowy
3 201,26 m2
powierzchnia użytkowa
26 113,49 m2
liczba kondygnacji nadziemnych 15