"ZAJEZDNIA POZNAŃ"
ZESPÓŁ MIESZKALNO-BIUROWO-USŁUGOWO-HANDLOWY "ZAJEZDNIA POZNAŃ" - ETAP I - BUDYNKI NR 1 I 2

Inwestor: REF Eastern Opportunities Sp. z o.o.
Lokalizacja: kwartał ulic Gajowa-Zwierzyniecka-Kraszewskiego-Sienkiewicza w Poznaniu
Opis:
Powierzchnia zabudowy: 3540,26 m2
Powierzchnia użytkowa: 21 276,99 m2
Kubatura: 77 929,20 m2
Wysokość: 17,00 m
Ilość mieszkań: 226