MOSTOWA
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI W PARTERZE

INWESTOR: KONIMPEX – INVEST SP. Z O.O.
LOKALIZACJA: UL. JÓZEFA DOWBORA MUŚNICKIEGO / MOSTOWA 23 W POZNANIU

Wysokość budynku 22,77 m (25,68 dominanta) = 79,47 m n.p.m
budynek - SW (średniowysoki)
Liczba kondygnacji podziemnych: 2
Liczba kondygnacji nadziemnych usługowych: 1
Liczba kondygnacji nadziemnych mieszkalnych 6
Łączna ilość kondygnacji nadziemnych: 7

Powierzchnie:
Powierzchnia działki 28/1, 28/3, 29/1 3 003,00 m2
Powierzchnia zabudowy 2 428,85 m2
Powierzchnia użytkowa kondygnacji podziemnych 5 130,77 m2
Powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych 8 878,91 m2
Powierzchnia użytkowa - całość 14 009,68 m2
Powierzchnia użytkowa - usług 1 141,04 m2
Powierzchnia użytkowa - mieszkań 6 613,26 m2
Powierzchnia całkowita 18 545,59 m2
Maksymalna wysokość obiektu 22,77 m (25,68 m dominanta) m
Gabaryty obiektu 142,88 – 37,89 m
Kubatura budynku: 64 737,00 m3
Liczba miejsc postojowych w garażu 123 (60+63) szt.
Liczba mieszkań 108 szt.
Powierzchnia użytkowa parkingu 4399,73 m2