TOWAROWA 39
Ilość budynków 1
Ilość kondygnacji nadziemnych Podium cz. biurowo - usługowa: 5
Wieża cz. biurowo-usługowo-mieszkalna – mieszkalnych:17

Ilość kondygnacji podziemnych 2 kondygnacje
Data realizacji 2018
GP: dr hab. inż. arch. prof. P.P Ewa Pruszewicz-Sipińska
PZ 3 498,11 m2
PUM: 9 898,73
PU: 18 837,26
PC: 22 436,98
Kubatura: 127 444,2 m3