ZWIERZYNIECKA
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI W PARTERZE PRZY UL. ZWIERZYNIECKIEJ 15 W POZNANIU

 

Inwestor: ATANER Sp. z o.o.

Data realizacji: 2021-2023

Powierzchnia użytkowa: 5782,00 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkalna: 4819,10 m2

Powierzchnia użytkowa usługowa: 962,90 m2

Ilość kondygnacji nadziemnych: 8

Ilość kondygnacji podziemnych: 3

Ilość mieszkań: 95