Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z pomieszczeniami usługowymi w Gąskach.
Projektowany budynek mieszkalny zaprojektowano w północnej części terenu inwestycyjnego, nad Morzem Bałtyckim w Gąskach na terenie objętego procesem projektowym – działki 22/14, 22/15, 22/16, w obrębie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, w odległości 8,0 m od północnej granicy działki.


DANE OGÓLNE

Wysokość budynku:
- 4 kondygnacje mieszkalne (budynki niskie) 13,18 m

Liczba kondygnacji:
- nadziemnych 4
- poziomów podziemnych (garaż) 1

Powierzchnia zabudowy
- łącznie dla segmentów A, B, C 1 694,90 m2

Powierzchnia użytkowa netto:

SEGMENT A
powierzchnia mieszkań 1 185,65 m2
powierzchnia niemieszkalna 208,16 m2

SEGMENT B
powierzchnia mieszkań 1 420,71 m2
powierzchnia niemieszkalna 193,17 m2

SEGMENT C
powierzchnia mieszkań 1 268,21 m2
powierzchnia niemieszkalna 169,81 m2