ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZESPÓŁ PROJEKTOWYZespół projektowy

Zespół projektowy architektury prowadzony jest przez głównych projektantów Ewę i Stanisława Sipińskich.

Architekci i projektanci współpracujący: techn. Tomasz Kaczmarek oraz architekci: Magdalena Picyk, Katarzyna Pawłowska, Damian Łakomy, Paweł Konieczny, Bartosz Regulski, Andrzej Resterny, Anna Maj, Szymon Brzozowski, Krzysztof Szajkowski, Marek Mnichowski, Rafał Głodek, Tomasz Stachowiak, Donata Budzyńska, Paweł Gajewy, Przemysław Wawrzynek oraz młodsi architekci.

Pracownia od początku swojej działalności współpracowała z ok. 120 architektami.

Asystentka Zarządu Spółki – mgr Maja Pogorzelska.

Pracownia Architektoniczna E. S. Sipińskich Sp. z o.o. jest generalnym wykonawcą projektów, na stałe współpracującym w charakterze holdingu z zespołami projektowymi poszczególnych branż:

- konstrukcja

PPKBHM – mgr inż. Henryk Maćkowiak wraz z zespołem
PG – Projekt – mgr inż. Paweł Gębka wraz z zespołem
AKON s.c. mgr inż. Katarzyna Starzecka wraz z zespołem,

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacja sanitarna

KONTRAKTOR – prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz wraz z zespołem
HARBART – mgr. inż. Tomasz Bartkowiak, mgr.inż. Jacek Sikora wraz z zespołem

- instalacje elektryczne i teletechniczne

EKAR – mgr inż. Kazimierz Ciślak wraz z zespołem

Łącznie Pracownia przy realizacji zleceń współpracuje z ok. 100 specjalistami z zakresu j.w. oraz: instalacji telefonicznej, przeciwpożarowej, obsługi geodezyjnej, układu drogowego, trakcji tramwajowej, układu torowego MPK i PKP, prognozowania – org. i sterowanie ruchem oraz etapowanie inwestycji, zagadnień ochrony środowiska, opracowywania dokumentacji kosztorysowej, etc.

 

Ewa Pruszewicz-Sipińska

Ewa Pruszewicz-SipińskaEwa Pruszewicz-Sipińska doktor habilitowany inżynier architekt profesor nadzwyczajny PP

Absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa Lądowego, Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego. W 1983 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera architekta w zakresie architektury. Od 1989 roku posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej nr 14/89/Pw.  Od 1989 roku prowadzi działalność dydaktyczną na Politechnice Poznańskiej, a od roku 2006 na Uniwersytecie Artystycznym. W 1998 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Od 2009 roku została powołana na stanowisko Kierownika Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. W październiku 2009 została mianowana na profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej na 5 lat (do 30.09.2014). Następnie we wrześniu 2012 powołana została na Dyrektora Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (do 31.08.2016). Od września 2016 pełni funkcję Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Posiada kwalifikacje konserwatorskie wydane przez WKZ w 1996 roku, w zakresie wykonywania projektów w specjalności architektonicznej w obiektach zabytkowych i strefie ochrony konserwatorskiej. W 2002 roku uzyskała tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej do projektowania.  Ponadto jest członkiem Izby Architektów, Wielkopolskiej Izby Budownictwa oraz honorowym członkiem Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu.

Niezależnie od działalności naukowo-dydaktycznej, zasadniczy dorobek twórczy stanowi prowadzona indywidualna działalność projektowa - architektoniczna. Od 1993 roku jest współwłaścicielką autorskiej pracowni – Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich Sp. z o.o.. Jest głównym projektantem kilkudziesięciu realizacji z zakresu architektury kubaturowej i liniowej. Specjalizuje się w projektowaniu obiektów służby zdrowia, użyteczności publicznej: biurowych, handlowo –usługowych, mieszkaniowych, inżynieryjnych i mostów.

Stanisław Sipiński

Stanisław SipińskiStanisław Krzysztof Sipiński doktor habilitowany inżynier architekt profesor nadzwyczajny UAP

Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa Lądowego, Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego. W 1981 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta w zakresie architektury. Od 1986 roku posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej nr 158/86/Pw. Od 1989 roku prowadzę działalność dydaktyczną na Politechnice Poznańskiej, a od roku 2007 na Uniwersytecie Artystycznym. Ponadto od 2010 roku jest kierownikiem Pracowni Projektowania Architektonicznego III na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 1999 roku uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Posiada kwalifikacje konserwatorskie wydane przez WKZ w 1996 roku, w zakresie wykonywania projektów w specjalności architektonicznej w obiektach zabytkowych i strefie ochrony konserwatorskiej. W 2002 roku uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej do projektowania. Ponadto jest członkiem Izby Architektów, Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, oraz Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Niezależnie od działalności pedagogicznej, zasadniczy dorobek twórczy stanowi prowadzona indywidualna działalność projektowa - architektoniczna. Od 1993 roku jest współwłaścicielem autorskiej pracowni – Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich Sp. z o.o.. Jest głównym projektantem kilkudziesięciu realizacji z zakresu architektury kubaturowej i liniowej. Specjalizuje się w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej: biurowych, handlowo –usługowych, mieszkaniowych, inżynieryjnych i mostów.