Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich

60-593 Poznań, ul. Radosna 16

tel. +48 61 846 49 00, fax +48 61 846 49 09

architekt.studio@sipinski.com.pl